Spoločnosť Grand – MS, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom e-shopu „Spektrum Shop“ vznikla už v roku 2001. Jej činnosť sa postupne vyprofilovala a stala sa priamym dovozcom a predajcom rôznych druhov tovaru zo zahraničia. Okrem priameho predaja a predaja v svojom kamennom obchode si môžete tovar dodávaný našou spoločnosťou zakúpiť prostredníctvom e-shopov:

  • Tonery do tlačiarne: www.tonerydotlaciarne.sk
  • Spektrum Shop: www.spektrum-shop.sk
  • Buď Fit: www.spektrum-shop.sk
  • Spotrebáčik: www.spotrebacik.sk
  • Spektrum Shop: www.spektrum-shop.sk