Prevádzkovateľ e-shopu:

Grand – MS, s.r.o., I.Krasku 1881/32-C, 971 01 Prievidza, SR.

IČO: 36 321 796

DIČ: 20 21 61 99 19

IČ DPH: SK 20 21 61 99 19

Označenie obchodného registra: OR SR Okresný súd Trenčín Vložka číslo:  13030/R

Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.

Kód peňažného ústavu: /1100

Číslo účtu: 2920874607

IBAN: SK8011000000002920874607

SWIFT: TATR SK BX

Variabilný symbol: Uviesť číslo objednávky (bez núl pred číslom).