Taniere

Potlač tanierov, grafikou, logom, či textom zaslaným zákazníkom. V prípade záujmu spracujeme pre zákazníka na základe jeho podkladov a usmernení aj vlastnú grafiku, prípadne zaslanú grafiku upravíme.

Počet produktov v kategórii: 8

  • Mriežka
  • Zoznam