Veľkoodberatelia

  • V prípade, že máte záujem odoberať tovar ako veľkoodberateľ, kontaktujte nás na č.t.: 0905 520 305.
  • Veľkoodberatelia sú na základe mesačne odoberaného tovaru delení do odberateľských kategórií.
  • Na to, aby Ste sa stali veľkoodberateľom a boli zaradení do niektorej odberateľskej kategórie, musíte spĺňať základnú požiadavku a to minimálny mesačný odber 2000 €, bez DPH.
  • Nie každý obchodník, ktorý odoberá tovar na ďalší predaj spĺňa dané kritéria a je zaradený ako veľkoodberateľ.