Fakturačné údaje


Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Grand - MS, s.r.o.
Ivana Krasku 1881/32-C, 971 01 Prievidza, Slovensko

Identifikačné údaje:

IČO:        36 321 796
DIČ:        20 21 61 99 19
IČ DPH: SK 20 21 61 99 19

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu:         2920874607/1100
IBAN:                   SK8011000000002920874607
BIC/SWIFT:         TATR SK BX

 

Registračné údaje:

Registračný úrad:                        Obvodný úrad v Prievidzi
Číslo živnostenského registra: 307-16291
Obchodný register:                     OS Trenčín, 01.01.2002, vložka č: 13030/R