Návod, ako nakupovať v obchode spektrum-shop.sk

 1. V navigačnej lište na úvodnej stránke si vyberiete príslušnú tovarovú kategóriu, z ktorej máte záujem nakupovať.
 2. V prípade, že viete konkrétne, ktorý tovar chcete zakúpiť a nemáte záujem si prezrieť viac údajov k danému tovaru, stačí len kliknúť na ikonu košíka zobrazenú v strede obrázku vybraného tovaru a tovar sa premiestni do košíka.
 3. Ak si však chcete preveriť viac údajov k tovaru, kliknite na názov tovaru, čím si otvoríte detailnejší popis tovaru a zobrazí sa Vám možnosť prezrieť si viac obrázkov tovaru (ak sú k dispozícii).
 4. Ak chcete daný tovar kúpiť, kliknite na tlačidlo "Vložiť do košíka". Tovar sa presunie do košíka. Ak si máte záujem pozrieť obsah Vášho košíka, kliknite na ikonu košíka.
 5. Následne môžete pokračovať v nákupe ďalších tovarových položiek.
 6. Ak nakupovanie ukončíte, kliknite na ikonu košíka a po roztvorení košíka na tlačidlo "POKLADŇA".
 7. V pokladni sa opakovane oboznámite s obsahom vášho nákupného košíka, vrátane ceny, ktorú za objednaný tovar zaplatíte a to i s jeho dopravou, či inými poplatkami.
 8. V prípade, že Ste už v e-shope registrovaný, môžete pokračovať v nákupe. Ak nie Ste registrovaný musíte sa zaregistrovať a to buď ako "ZÁKAZNÍK" (výhodné pre opakované nákupy), alebo ako "NÁVŠTEVNÍK" (vhodné pre jednorazový nákup).
 9. Z ponuky e-shopu si vyberiete spôsob doručenia objednaného tovaru.
 10. Prečítate si obchodné podmienky (zobrazia sa po kliknutí na text "Čítajte obchodné podmienky") a v prípade, že s nimi súhlasíte, potvrdíte danú skutočnosť zaškrtnutím v kolonke nachádzajúcej sa pred textom "Súhlasím s obchodnými podmienkami ...". V prípade, že nesúhlasíte s obchodnými podmienkami, nie je možné v e-shope uskutočniť nákup.
 11. V prípade, že k vašej objednávke chcete pre pracovníkov e-shopu pripojiť nejakú poznámku, vpíšte ju do kolonky nachádzajúcej sa pod textom "Zanechajte nám odkaz".
 12. Vyberte si z ponuky e-shopu spôsob platby za objednaný tovar a dané potvrďte kliknutím na predmetný spôsob platby.
 13. Následne sa Vám zobrazí stručná rekapitulácia vášho nákupu (druh platby, spôsob doručenia a celková cena objednávky s DPH).
 14. Prostredníctvom tlačidla "INÉ SPOSOBY ÚHRADY" máte možnosť vrátiť sa o krok späť a zmeniť všetky Vami pôvodne vybrané parametre objednávky.
 15. Ak sa však vracať nechcete a Ste rozhodnutý nákup zrealizovať, stlačte tlačidlo "POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU".
 16. Po úspešnom odoslaní vašej objednávky sa Vám zobrazí text "POTVRDENIE OBJEDNÁVKY" a na e-mail, ktorý Ste zadali pri Vašej registrácii bude zaslaná správa potvrdzujúca prijem objednávky.